top of page

"המשימה שלי היא להסיר את המכשולים החוסמים את דרכו של המטופל שלי" 

 מתנת התרפיה - ארווין ד' יאלום -

על תהליך הפסיכותרפיה

.כאשר אנו יושבים בחדר הטיפולים, אנו מייצרים מרחב שהוא אך ורק שלנו

.קשיים ודילמות עולים במפגש המשותף, באותם רגעים אין שם איש מלבדנו

ברגעים אלו, אני מודה לשנות הלימודים הרבות, לספרים, התיאוריות והטכניקות אליהן נחשפתי עד היום, אך לא פחות אני מודה לניסיון החיים העשיר

.שהפגיש אותי עם המון אנשים במצבים בהם הייתי בתפקידים טיפוליים, יעוציים ומסייעים

 

,המרחב הטיפולי שונה מרוב תחומי הייעוץ והסיוע, וזאת מפני שבחדר הטיפולים נוצר מעין מרחב מנותק... מתקיים בו מפגש שבו מעורבים רגישות

.כנות, אמפתיה, הדדיות ומטרה משותפת

.הרגשות, המחשבות, החוויות, הזיכרונות, הפחדים והתקוות נפתחים, מעובדים ונמצאים במקום בטוח

במקומות אלה אנו פוגשים גם את הציפיות והכמיהה וגם את הפחד מלהתאכזב, אך בכל שלב בתהליך, אנו מעזים לקחת עוד צעד אחד לעבר מקומות

.מאתגרים יותר ולעיתים לצאת מאזור הנוחות שלנו

 

.ברגע שבו אנו מצליחים לאט לאט להתמסר ולהעניק לעצמנו הזדמנות, ברגע שאנו מחזיקים יחד ובאהבה את המשמעות- הריפוי והתיקון הופכים לאפשריים

כל אותם הדברים שנוצרים בינינו בחדר יהדהדו עם הזמן ובטבעיות גם מחוץ לחדר הטיפולים, למישורים ומרחבים נוספים בחיינו, למערכות יחסים נוספות

.וישרו בהם את אותן תחושות ביטחון ומשמעות

 

.כך, ככל שנכיר בחופש הבחירה שלנו, שנחיה מתוך קבלת אחריות על ההחלטות ועל הדרך שבחרנו, תהיה לנו יותר תחושה של סיפוק ומימוש

הצורך בקביעת סדר העדיפויות שמבוסס על האישיות והחיים הפרטיים שלנו, יגבירו את המוטיבציה ויסייעו במידת הצורך ליטול את הסיכונים הנחוצים

.לצורך המימוש האישי

.אלה מבחינתי, מהווים את המתנה הגדולה ביותר שאדם יכול לתת לעצמו ומנצחים את הכל

bottom of page